Checklist Testen TVS 2.0

Versie 2.0 van de Checklist Testen TVS. Dit document bevat de testcriteria die DICTU aan de aansluiting van een ICT Software leverancier of een individuele dienstverlener op de routeringsvoorziening TVS stelt. Deze testcriteria dragen bij aan een veilig, eenduidig en correct gebruik van TVS en de achterliggende authenticatiediensten. Dit document is bedoeld voor aansluitingen op het SAML koppelvlak van TVS.

Publicatiedatum: 16 april 2024
Versie: 2.0