TVS Status-monitor

De TVS-monitor maakt het mogelijk voor aangesloten klanten (dienstverleners en leveranciers clusteraansluitingen) om de actuele status van TVS als geheel op te vragen. Verder kunt u controleren of de koppelvlakken KVS (SAML) en/of KVO (Legacy OAuth) beschikbaar zijn.

De TVS-monitor endpoint kunt u bereiken via de volgende URL’s:

Uitleg

Via een endpoint kunt u de status van TVS, KVO en KVS opvragen. U krijgt de gevraagde gegevens als een JSON-bestand te zien:   

KVS:

  • UP: TVS is beschikbaar over het SAML-koppelvlak.
  • Down: TVS is niet beschikbaar over het SAML-koppelvlak

KVO

  • UP: TVS is beschikbaar over het OAuth-koppelvlak. Het OAuth-koppelvlak is in gebruik voor legacy TVS aansluitingen
  • DOWN: TVS niet is beschikbaar over het OAuth-koppelvlak

TVS

  • UP: TVS is “up” als tenminste een van de twee koppelvlakken, KVS of KVO, “up” is.
  • DOWN: TVS is “down” als beide koppelvlakken, KVS of KVO, “down” zijn. Daarnaast wordt er ook gemonitord op een aantal essentiële TVS-componenten die de status “up” moeten hebben.

Publicatiedatum: 23 november 2023
Versie: 1.0