Afbeelding
Stapeltje euros

Financieel

Zorgen voor een financieel gezonde organisatie die haar doelen realiseert, die voldoet aan de kaders die de Rijksoverheid stelt aan baten-lastendiensten. Dat is jouw werk bij de teams Planning & Control en Financiële Administratie. Jij zorgt ervoor dat de ruim 350 miljoen omzet van DICTU goed geadministreerd wordt of dat facturen aan al onze leveranciers in 99% van de gevallen tijdig betaald worden. Hiermee zorg je dat belastinggeld goed besteed wordt. 

Planning & control

In control 

Team Planning & Control is verantwoordelijk voor het financieel beleid. Het coördineert de planning- en controlcyclus. En daarmee de oplevering van interne en externe producten zoals het jaarplan, de begroting, jaarrekening en tarievennota. Wij ondersteunen het management proactief met strategisch advisering over bedrijfsvoeringsvraagstukken vanuit een tweedelijns rol. Het team bestaat uit 16 collega’s en doet activiteiten op gebied van concern control, business control en financial control. Samen zorgen we voor een gezonde bedrijfsvoering! 

Administratief in orde 

Het team Bedrijfsadministratie van 15 collega’s bestaat uit de crediteuren-, debiteuren-, grootboek en projectadministratie samen met het functioneelbeheer van het ERP-pakket. De bedrijfsadministratie is verantwoordelijk voor het betalen, factureren en het juist administreren van alle financiële stromen in de organisatie. Dit vormt de basis voor financiële rapportages en managementinformatie. Een belangrijke voorwaarde om financieel gezond te blijven! 
 

Euros
Jentie en Krishan

Eigen input  

De collega's van de Financiële administratie en Planning & Control zijn continu bezig met het verbeteren van processen, efficiency en doelmatigheid.  Er is veel ruimte voor eigen initiatief en het verder brengen van goede ideeën. 

Onze financiële vacatures

Recruiter

Barbara Knottnerus