Afbeelding
Icoon dataverkeer

Data-analyse

Data is het nieuwe goud. Onze klanten vragen om allerlei manieren om hun waardevolle data te verzamelen en te analyseren. DICTU helpt hen daarbij door een veilige omgeving neer te zetten waarin de data-scientists van onze klanten hun werk kunnen doen. Maar omgaan met data vraagt ook om goede kennis van privacy en ethiek.

Cloud Internet of THings

Innovatieve technologie

Data wordt op steeds meer manieren gegenereerd. Via drones die hun omgeving scannen. Via satellieten. Of via allerlei sensoren in wat we het internet of things noemen. De data slaan we op in de cloud en bij het analyseren van data zetten we AI in of robotics. Dat bespaart tijd en zorgt voor versnelling. 

Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

Wij helpen klanten met onze data-diensten met allerlei vraagstukken. Zo zetten we kunstmatige intelligentie in om subsidieaanvragen van bedrijven te selecteren. Of helpen we met drone-data te bepalen of bepaalde percelen geïnspecteerd moeten worden. 

Drone en data
Hicran en Gerrit overleg over data

Privacy en ethiek

Het omgaan met data vraagt om bewustzijn over privacy en ethische vraagstukken. Bevatten algoritmes vooroordelen? Hebben bepaalde doelgroepen wel toegang tot data nodig? Is de data goed beveiligd? We helpen onze klanten bij dergelijke vraagstukken met specifieke diensten. Zo kunnen we privacygevoelige data automatisch anonimiseren of maskeren. Of kunnen we de uitkomsten van een model toetsen op eventuele vooroordelen. 

Voorbeelden van vacatures

Recruiter

Barbara Knottnerus